Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 1.
1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekst: Uvjeti) uređuju se odnosi između The Portal (u daljnjem tekstu: Voditelj), koji upravlja internetskim portalom Geo Weather (u daljnjem tekstu: Portal), s jedne strane, te korisnika Portala i usluga s druge strane (u daljnjem tekstu: Korisnik).
2. Pojam Korisnik obuhvaća sljedeće podskupine:
a. posjetitelj Portala kao korisnik usluga (u daljenjem tekstu: Posjetitelj)
b. poslovni subjekt uvršten u popis na Portalu (u daljnjem tekstu: Poduzetnik)

Članak 2.
1. Na sve međusobne odnose između Voditelja i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Uvjetima, primjenjuju se, na odgovarajući način, važeći propisi EU.

Članak 3.
1. Pristupom, kao i korištenjem sadržaja ili usluga Portala, Korisnik pristaje na uporabu i korištenje istih u skladu s ovim Uvjetima i prihvaća ove Uvjete kao i sva ostala pravila korištenja Portala i usluga koje se putem istog pružaju.
2. Ukoliko se Korisnik ne slaže s Uvjetima, dužan je napustiti Portal odmah te prestati sa korištenjem bilo kojeg dijela Portala, kao i usluga koje se pružaju putem istog.

Članak 4.
1. Korištenjem sadržaja Portala, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja istog te prihvaća koristiti sadržaj Portala na vlastitu odgovornost.

Članak 5.
1. Voditelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Portala, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom Portala.
2. Korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju može prouzročiti sebi samom ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja Portala.

Članak 6.
1. Voditelj može u svako vrijeme izmijeniti ili dopuniti Uvjete, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
2. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Portalu.
3. Nastavljanjem pristupa Portalu i korištenjem bilo kojeg dijela njegovog sadržaja ili usluga, smatrat će se da Korisnik pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Uvjete.

Članak 7.
1. Upis, kao usluga koju Voditelj pruža Poduzetniku sastoji se od, uključivo, ali ne i ograničavajući na:
a. upis poslovnih podataka Poduzetnika u popis poslovnih subjekata na Portalu
b. činjenje poslovnih podataka Poduzetnika dostupnim putem poslovne tražilice unutar Portala
c. eksponiranje poslovnih podataka Poduzetnika prema vodećim svjetskim internetskim tražilicama
d. dodjela Poduzetniku vlastite internetske stranice unutar Portala, za prikaz poslovnih podataka Poduzetnika i promidžbu istog, kao i njegove djelatnosti
e. dodjela prava pristupa administrativnom dijelu Portala kroz kojim se, između ostalog, omogućava Poduzetniku samostalno uređivanje sadržaja vlastite internetske stranice unutar Portala
2. Po zaprimljenoj uplati, Voditelj će u najkraćem roku, a najviše 30 dana od dana zaprimanja uplate, upisati Poduzetnika u popis Portala te podatke učiniti javno dostupnima putem internetskih stranica Portala.

Članak 8.
1. Za ispravnost podataka o Poduzetniku, odgovoran je isključivo sam Poduzetnik.
2. Bilo kakvu nepravilnost ili promjenu, Poduzetnik je dužan prijaviti Voditelju u pisanom obliku, putem pošte, putem elektroničke pošte (e-mailom) ili putem kontakt forme na internetskoj stranici Portala.

Članak 9.
1. Voditelj će, sukladno vlastitim tehničkim mogućnostima, omogućiti Poduzetniku samostalno uređivanje podataka putem odgovarajućih administrativnih stranica na Portalu, za što će Poduzetniku biti poslani pristupni podaci, uključujući i lozinku.
2. Poduzetnik, kao i svaki drugi Korisnik, dužan je čuvati pristupne podatke i lozinku na sigurnom mjestu.
3. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu nastalu zbog neprikladnog čuvanja, zlouporabe ili neovlaštene uporabe pristupnih podataka.
4. Voditelj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili trećim osobama usljed postupanja suprotno ovim odredbama.

Članak 10.
1. Zahtjev za upis Poduzetnika u popis Portala, Korisnik može podnjeti u pisanom obliku, putem pošte, e-mailom ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici Portala.
2. U svrhu ubrzanja i pojednostavljenja procedure, Voditelj će samoinicijativno poslati dopis s ponudom za upis novoregistriranim poslovnim subjektima na registriranu adresu sjedišta.
3. Ponuda nije prenosiva, ne može se koristiti umjesto računa za otpis troškova, te nije obvezujuća.
4. Valjanost ponude istječe po isteku roka za uplatu navedenog na samoj ponudi.
5. Dopis s ponudom sadrži povjerljive podatke i informacije koji, između ostalog, služe za prijavu u sustav za upravljanje sadržajem, računima i aplikacijom fiskalne blaganje, stoga ih ni u kojem slučaju nije dozvoljeno činiti dostupnima trećim osobama.

Članak 11.
1. Naknada za upis Poduzetnika u popis Portala definira se u ovisnosti o prethodnim statističkim pokazateljima.
2. Ukoliko se naknada plaća u roku navedenom na ponudi, odobrava se popust, odnosno, iznos naknade umanjuje se za odobreni popust.
3. Istekom roka za uplatu po ponudi, gubi se pravo na popust, tj. naknada za upis će se obračunati u punom iznosu.
4. Po zaprimljenoj uplati, Voditelj će izdati račun za izvršenu uslugu, kojeg je moguće preuzeti na internetskoj stranici Portala.

Članak 12.
1. Voditelj zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, izmijeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i internetske stranice Portala.
2. Zabranjeno je, bez pisanog pristanka Voditelja, mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj Portala.
3. Zabranjeno je, bez iznimke, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi bilo koje dokumente, tekstove ili korespodenciju ili djelove dokumenata, tekstova ili korespodencije, izdane od strane Voditelja, osim u svrhu u koju su isti izdani.

Članak 13.
1. Korisnik usluga daje privolu da Voditelj može koristiti i obrađivati njegove podatke za potrebe izvršavanja usluge, a što uključuje potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga kao i provjere identiteta Korisnika usluga, te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni.
2. Korisnik koji je pristao na primanje newslettera, suglasan je da Voditelj može koristiti njegove podatke u svrhu informativnih aktivnosti te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni u svrhu informiranja Korisnika o aktualnim ponudama.

Članak 14.
1. Voditelj zadržava pravo odbiti ili obustaviti usluge Korisniku, ukoliko smatra da je Korisnik dostavio netočne ili lažne podatke, odnosno, da na neprimjeren, protuzakonit ili na neki drugi neprihvatljiv način koristi usluge koje pruža Voditelj.
2. Korisnik snosi odgovornost za istinitost sadržaja i informacija koje učini dostupnim putem internetskih stranica Portala, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.

Članak 15.
1. Voditelj će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na Portalu bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti.
2. Voditelj neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internestkih stranica Portala.
3. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom EU.
4. U slučaju spora, nadležan je isključivo sud u EU Court.