Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY

DANYCH Niniejsza Polityka Ochrony Danych (dalej: Polityka) opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane, w tym dane osobowe, w związku z Twoim dostępem i korzystaniem z portalu Geo Weather (dalej: Portal).Nasze czasami zawierają linki do usług innych firm. Firmy te mają własne zasady dotyczące prywatności i plików cookie, dlatego należy pamiętać, że informacje podawane w ten sposób będą podlegać ich zasadom. Pamiętaj również, aby sprawdzić ich politykę prywatności, aby wiedzieć, w jaki sposób będą wykorzystywać Twoje dane.

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji o Tobie i Twojej rodzinie. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo i prywatność Twoich informacji. Jednocześnie żadna usługa nie może być całkowicie bezpieczna – jeśli masz podstawy sądzić, że Twoje konto lub dane osobowe są zagrożone, np. ktoś mógł poznać Twoje hasło, daj nam znać niezwłocznie, mailowo. Wypełniając naszych formularzy rejestracyjnych (np. poprzez naszą stronę internetową lub aplikacje mobilne (dalej: Aplikacje) lub korzystając stale z naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszymi zasadami). Zmiany lub usunięcia danych osobowych możesz żądać od administratora przetwarzania danych , Portal, wysyłając żądanie na adres e-mail: -.

1. DANE, KTÓRE ZBIERAMY

1.1. Informacje, które nam przekazujesz

1.1.1. Informacje niezbędne do korzystania z PortaluProsimy i zbieramy dane osobowe o Tobie, gdy rejestrujesz się jako użytkownik Portalu. Informacje te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Tobą a Portalem oraz umożliwiają nam realizację ciążących na nas obowiązków prawnych i regulacyjnych. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Bez podania powyższych informacji możemy nie być w stanie świadczyć Państwu wszystkich żądanych usług. Informacje dotyczące założenia konta - logując się jako użytkownik Portalu, wymagane są pewne dane takie jak: Państwa imię, nazwisko, e-mail -adres e-mail, data urodzenia itp.Profil i informacje - W celu korzystania z niektórych funkcji Portalu możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, które mogą obejmować Twój adres, numer telefonu, zdjęcia i zdjęcie profilowe. Informacje uwierzytelniające - Aby stworzyć i utrzymać niezawodne i bezpieczne środowisko, możemy zbierać informacje w celu weryfikacji Twojej tożsamości (takie jak zdjęcia wydanego przez Ciebie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, zgodnie z obowiązującym prawem) lub innej autentyczności. Komunikacja z Portalem i inni użytkownicy Portalu – gdy komunikujesz się z upoważnionymi osobami Portalu lub korzystasz ze strony Portalu oraz komunikujesz się z innymi użytkownikami, zbieramy informacje o Twojej komunikacji oraz wszelkie informacje, które zdecydowałeś się przekazać.

1.1.2. Informacje, które nam przesłałeśMożesz także przesłać nam dodatkowe dane osobowe, aby zapewnić lepszą obsługę użytkownika. Te dodatkowe informacje są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Dodatkowe informacje o koncie — możesz zdecydować się na podanie dodatkowych informacji w ramach swojego konta (takich jak płeć, preferowany język, miasto i opis osobisty). Niektóre z tych informacji, wymienione w ustawieniach Twojego konta, stanowią część Twojej strony profilu publicznego i będą publicznie widoczne dla innych. Inne informacje - możesz podać nam inne informacje podczas wypełniania formularzy, przeprowadzania wyszukiwania, aktualizowania lub dodawania informacji do swojego konta, odpowiadania na ankiety, zamieszczania postów na forach, uczestniczenia w promocjach lub korzystania z innych funkcjonalności Portalu.
Prawo Unii Europejskiej określa szczególne zasady przetwarzania „szczególnych kategorii danych osobowych”, do których zalicza się przynależność religijna, przynależność polityczna, płeć i orientacja seksualna. Umożliwiamy Państwu publikację takich informacji tak, aby były one widoczne dla wybranych przez Państwa osób. Jeżeli zdecydujesz się na dodanie takich danych, będziemy je otrzymywać, przetwarzać i przechowywać. Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie za Twoją zgodą.

1.2. Informacje, które zbieramy automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z Portalu. Gdy korzystasz z Portalu, automatycznie zbieramy niektóre informacje, w tym dane osobowe, dotyczące usług, z których korzystasz oraz sposobu, w jaki z nich korzystasz. Informacje te są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami, w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes polegający na świadczeniu i ulepszaniu usług Portalu. Informacje o lokalizacji geograficznej – gdy korzystasz z niektórych usług Portalu, możemy zbierać informacje o Twojej dokładnej lub przybliżonej lokalizacji, określonej na podstawie danych takich jak Twój adres IP lub GPS Twojego urządzenia mobilnego, aby zapewnić Ci lepszą obsługę. Większość urządzeń mobilnych umożliwia zarządzanie lub wyłączanie korzystania z usług lokalizacyjnych dla Aplikacji w menu ustawień urządzenia. Portal może zbierać te informacje nawet wówczas, gdy nie korzystasz z Aplikacji, jeżeli to połączenie zostało włączone poprzez ustawienia Twojego urządzenia lub uprawnienia. Informacje o sposobie korzystania z Portalu - zbieramy informacje o Twoich interakcjach za pośrednictwem Portalu, takie jak strony czy treści przeglądasz, drukujesz wyszukiwania i inne działania w Portalu. Dane i dane urządzenia - automatycznie zbieramy dane logów i dane urządzenia, gdy uzyskujesz dostęp do Portalu i z niego korzystasz, nawet jeśli nie utworzyłeś konta lub nie jesteś zalogowany. Informacje te obejmuje między innymi szczegółowe informacje o tym, jak korzystałeś z Portalu (w tym, czy kliknąłeś łącza do Aplikacji Osób Trzecich), adres IP, daty i godziny dostępu, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, informacje o urządzeniu, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem, unikalne identyfikatory oraz dane plików cookie. Pliki cookie i podobne technologie - Używamy plików cookie i innych podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele i identyfikatory urządzeń mobilnych. Możemy także zezwolić naszym partnerom biznesowym na korzystanie z tych technologii śledzenia w Portalu lub zaangażować inne osoby do śledzenia Twojego zachowania w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z tych technologii, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

1.3. Informacje, które zbieramy od osób trzecich Portal może gromadzić informacje, w tym dane osobowe, które o Tobie przekazują inne osoby, korzystając z Portalu lub uzyskując informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Portalu. Nie kontrolujemy, nie nadzorujemy ani nie jesteśmy odpowiedzialni za sposób, w jaki strony trzecie udostępniające Twoje dane przetwarzają te informacje, a wszelkie prośby o informacje dotyczące ujawnienia Twoich danych osobowych powinny być kierowane do stron trzecich. Usługi stron trzecich – jeśli się połączysz, połączyć się lub zalogować do Portalu za pośrednictwem usług podmiotów trzecich ( np. Google, Facebook), podmiot trzeci może przesłać nam informacje takie jak dane rejestracyjne i profilowe tej usługi. Informacje te są różne i są kontrolowane przez stronę trzecią lub upoważnioną do tego poprzez ustawienia prywatności w tej usłudze.
Inne źródła – W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy otrzymywać dodatkowe informacje o Tobie, takie jak dane demograficzne lub informacje dotyczące wykrywania oszustw, od zewnętrznych dostawców usług i/lub partnerów i łączyć je z naszymi informacjami o Tobie. Możemy otrzymywać informacje o Twoich doświadczeniach i interakcjach z naszymi partnerskimi sieciami reklamowymi.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE Wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe, w celu zrozumienia, udoskonalenia i rozwoju Portalu, pomiaru i udoskonalenia reklamy i marketingu, tworzenia i utrzymywania niezawodnego i bezpieczniejszego środowiska oraz dla w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

2.1. Świadczenie usług, doskonalenie i rozwój Portalu Zapewniamy Państwu dostęp do Portalu i możliwość korzystania z Portalu Umożliwiamy Państwu komunikację z innymi użytkownikami Obsługujemy, chronimy, ulepszamy i optymalizujemy Portal oraz doświadczenia jego użytkowników, na przykład poprzez prowadzenie analiz i prowadzenie badań Zapewniamy obsługę klienta Wysyłamy wiadomości dotyczące usług lub obsługi klienta, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i powiadomień dotyczących konta Aby móc świadczyć usługi wysokiej jakości, chronić, ulepszać i optymalizować Portal oraz personalizować i dostosowywać doświadczenia użytkownika (takie jak sugestie dotyczące wejścia lub rankingu wyników wyszukiwania), możemy prowadzić profilowanie na podstawie Twoich interakcji z Portalem, historii wyszukiwania i dokonanych zakupów, informacji o Twoim profilu i ustawieniach oraz innych treści, które przesłałeś do Portalu. Przetwarzamy te informacje za pomocą mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes polegający na funkcjonowaniu i doskonaleniu Portalu oraz doświadczeń naszych użytkowników, a także gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy z Tobą.

2.2. Tworzenie i utrzymywanie niezawodnego i bezpieczniejszego środowiska Wykrywanie i zapobieganie oszustwom, spamowi, nadużyciom, incydentom związanym z bezpieczeństwem i innym szkodliwym działaniom; Prowadzimy badania bezpieczeństwa i oceny ryzyka Weryfikujemy dane lub dane identyfikacyjne Wywiązujemy się z ciążących na nas obowiązków prawnych Wdrażamy nasze Warunki korzystania i inne polityki W związku z powyższymi działaniami możemy prowadzić profilowanie na podstawie Twoich interakcji z Portalem, informacji o Twoim koncie i inne treści, które przekazujesz do Portalu, a także na podstawie informacji uzyskanych od osób trzecich. W ograniczonych przypadkach zautomatyzowane procesy mogą ograniczyć lub zawiesić dostęp do Portalu, jeśli takie procesy ujawnią użytkownika lub działania, które naszym zdaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub inne ryzyko dla Portalu, innych użytkowników lub osób trzecich. Przetwarzamy te informacje ze względu na nasz uzasadniony interes w ochronie Portalu, w celu pomiaru należytej realizacji naszych zobowiązań wobec Ciebie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Dostarczanie, dostosowywanie, mierzenie i ulepszanie reklam i marketingu Wysyłamy Ci wiadomości promocyjne, reklamy i inne informacje, które mogą Cię zainteresować w oparciu o Twoje preferencje (w tym informacje o najnowszych wiadomościach, Portalu lub kampaniach i usługach partnerskich) oraz w mediach społecznościowych reklamy, za pośrednictwem platform sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Google, lub za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych. Dostosowujemy, mierzymy i ulepszamy nasze reklamy. Zarządzamy programami polecającymi, nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi, sponsorowanymi lub zarządzanymi przez Portal , jej partnerów lub strony trzecie Profilujemy Twoje cechy i preferencje (w oparciu o informacje, które nam przekazujesz, Twoje interakcje z Portalem, informacje uzyskane od stron trzecich i Twoją historię wyszukiwania, aby wysyłać Ci wiadomości, reklamy i inne istotne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Przetwarzamy zebrane informacje w celach określonych w niniejszym paragrafie, mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prowadzenie działań marketingowych, w celu zaoferowania Ci produktów lub usług, które mogą być częścią Twoich zainteresowań.

2.4. Kontakt
Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby kontaktować się z Tobą w różnych sprawach, takich jak: powiadomienia o zmianach w warunkach korzystania ze sprawdzania usług lub działań, na które się zapisałeś, odpowiadania na Twoje pytania, gdy się z nami kontaktujesz, lub odpowiadasz na Twój komentarz lub reklamacja wysyłaj powiadomienia na Twoje urządzenie, jeśli zaznaczyłeś je w swoich ustawieniach. Skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy będzie to konieczne lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

3. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych. Dzielimy się nimi z innymi w następujący sposób:

3.1. Za Twoją zgodą Jeżeli wyraziłeś zgodę, udostępniamy Twoje dane, w tym dane osobowe, zgodnie z opisem w momencie wyrażania zgody, na przykład gdy autoryzujesz Aplikację lub stronę internetową strony trzeciej w celu uzyskania dostępu do Twojego konta lub gdy bierzesz udział w prowadzonych działaniach promocyjnych przez partnerów Portalu lub osoby trzecie.

3.2. Profile, reklamy i inne informacje publiczne Portal może umożliwiać Ci publikację informacji, w tym danych osobowych, które są widoczne dla ogółu społeczeństwa, takich jak: Części Twojego konta publicznego w Portalu – takie jak Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, opis i miasto , są publicznie widoczne dla innych Strony reklam są widoczne publicznie i zawierają takie informacje, jak opis reklamy, lokalizacja, zdjęcie profilowe publiczne, adres e-mail, numer telefonu, adres i wszelkie dodatkowe informacje, którymi chcesz się podzielić. Jeśli publikujesz treści na forum społecznościowym, forum dyskusyjnym, blogu lub w mediach społecznościowych albo korzystasz z podobnej funkcji w Portalu, treść ta jest publicznie widoczna. Kiedy publikujesz coś publicznego, na przykład publikujesz komentarze widoczne publicznie. Na podstawie naszych uzasadnionych zainteresowani promocją Portalu, możemy wyświetlać fragmenty Portalu (np. Twoją listę reklam) na stronach internetowych obsługiwanych przez partnerów biznesowych Portalu. Jeśli Twoje reklamy pojawiają się na stronie partnera, mogą pojawić się także informacje z Twojej strony profilu publicznego. Informacje, które udostępniasz publicznie w Portalu, mogą być indeksowane za pomocą wyszukiwarek zewnętrznych. W niektórych przypadkach możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach swojego konta. Jeśli zmienisz swoje ustawienia lub treść wyświetlaną publicznie, wyszukiwarki te mogą nie aktualizować swoich baz danych. Nie kontrolujemy praktyk wyszukiwarek stron trzecich i mogą one korzystać z repozytoriów zawierających Twoje nieaktualne informacje.

3.3. Zgodność z prawem, reagowanie na wymogi prawne, zapobieganie szkodom i ochrona naszych praw Portal może udostępnić Twoje dane, w tym dane osobowe, sądom, policji lub organom rządowym lub uprawnionym osobom trzecim, jeśli i w zakresie, w jakim jest to wymagane lub prawnie dozwolone lub jeżeli takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: ( i ) wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, (ii) postępowań sądowych i odpowiedzi na zarzuty wobec Portalu, (iii) udzielenia odpowiedzi na zweryfikowane wnioski, związane z dochodzeniami karnymi lub domniemaną lub podejrzaną nielegalną działalnością lub jakąkolwiek inną działalność, która może narazić nas lub naszych użytkowników na odpowiedzialność za szkody, (iv) egzekwowanie i zarządzanie naszymi warunkami użytkowania lub innymi umowami z użytkownikami lub (v) ochrona praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego Portalu, jego pracowników , użytkowników lub członków społeczeństwa.
W stosownych przypadkach możemy powiadomić użytkowników o takich roszczeniach prawnych, chyba że: ( i ) takie powiadomienie jest samo w sobie zabronione na mocy postanowienia sądu lub obowiązującego prawa, lub (ii) uważamy, że powiadomienie byłoby daremne, nieskuteczne, stwarzałoby ryzyko obrażeń lub obrażenia ciała osoby lub grupy, lub stworzyły lub zwiększyły ryzyko oszustwa wobec Portalu lub naszych użytkowników. W przypadkach, gdy spełniamy wymogi prawne, bez uprzedniego powiadomienia z tych ostatnich powodów, podejmiemy próbę powiadomienia tego użytkownika o żądaniu, gdy zostanie ono spełnione i gdy w dobrej wierze ustalimy, że nie mamy już przeszkód w wykonywaniu Więc.

3.4. Dostawcy usług Portal korzysta z różnych zewnętrznych dostawców usług i technologii ( np . Google, Facebook itp.), aby pomóc nam świadczyć usługi związane z Portalem. Niektóre firmy świadczące nam usługi znajdują się poza Unią Europejską. Zezwalamy na to tylko wtedy, gdy jesteśmy zadowoleni z ich poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych. Podając nam swoje dane, należy pamiętać, że mogą one być przesyłane, przechowywane lub przetwarzane w lokalizacji poza EOG.
Nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych i nigdy tego nie zrobimy. Zapewniamy zbiorcze statystyki i spostrzeżenia, które pomagają osobom i firmom zrozumieć, jak ludzie reagują na ich posty, oferty, strony i inne treści w Portalu i poza nim.

3.4.1. ReklamodawcyUdostępniamy reklamodawcom raporty na temat typów osób, które widzą ich reklamy i skuteczności ich reklam, ale nie udostępniamy danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji) z wyjątkiem jeśli dasz nam pozwolenie. Na przykład udostępniamy ogólne dane demograficzne i dane interesujące reklamodawców (na przykład, że reklamę zobaczyła osoba mieszkająca w Zadarze), aby pomóc im lepiej zrozumieć swoich odbiorców. Potwierdzamy również, które reklamy w Portalu doprowadziły do zakupu lub działania związanego z reklamodawcą.

3.4.2. Partnerzy pomiarowiUdostępniamy informacje o Tobie firmom, które je agregują, aby dostarczać nam i naszym partnerom raporty analityczne i pomiarowe.

3.4.3. Sprzedawcy i usługodawcyUdostępniamy dane i treści dostawcom i usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność, na przykład świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej, analizując sposób korzystania z naszych produktów, zapewniając obsługę klienta, umożliwiając płatności lub przeprowadzając ankiety.

3.4.4. Organy ścigania lub wymogi prawne Jeśli jest to konieczne do przestrzegania przepisów prawa, udostępniamy Twoje dane organom ścigania lub na podstawie wymogów prawnych.

3.5. Sieci społecznościowe
Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, możemy wykorzystywać pewne ograniczone dane osobowe o Tobie, aby udostępniać je platformom społecznościowym lub innym platformom sieciowym, takim jak Facebook lub Google, w celu generowania potencjalnych klientów, zwiększania ruchu na naszych stronach internetowych lub w inny sposób promowania naszych usług lub Ogólnie o portalu. Te czynności przetwarzania opierają się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu działań marketingowych, w celu oferowania Ci produktów lub usług, które mogą być częścią Twoich zainteresowań.
Portal nie kontroluje ani nie monitoruje platform mediów społecznościowych, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe. Dlatego wszelkie pytania dotyczące sposobu, w jaki dostawca usług platformy mediów społecznościowych przetwarza Twoje dane osobowe, należy kierować do takiego dostawcy usług.

3.6. Transfery biznesowe Jeżeli Portal podejmie lub będzie zaangażowany w jakąkolwiek fuzję, przejęcie, przejęcie, reorganizację, sprzedaż aktywów lub postępowanie upadłościowe, wówczas możemy sprzedać, przenieść lub udostępnić część lub całość naszych aktywów, w tym informacje o Tobie dotyczące takiej transakcji lub próby takiej transakcji ( np. due diligence). Powiadomimy Cię przed przekazaniem Twoich danych osobowych i zanim Twoje dane osobowe zostaną objęte różnymi politykami prywatności.

3.7. Dane zbiorczeMożemy również udostępniać informacje zbiorcze (informacje o naszych użytkownikach, które łączymy, aby nie identyfikowały już poszczególnych użytkowników ani nie odnosiły się do nich) oraz inne informacje anonimowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami, analizy rynku, profilowania demograficznego, marketingu i reklamy oraz innych celów biznesowych.

4. INNE WAŻNE INFORMACJE

4.1. Analiza Twojej komunikacjiMożemy przeglądać, skanować lub analizować Twoją komunikację w Portalu lub na stronach Portalu w mediach społecznościowych w celu zapobiegania oszustwom, oceny ryzyka, zgodności z przepisami, badań, rozwoju produktów i obsługi klienta. Na przykład w ramach naszych działań zapobiegawczych skanujemy i analizujemy wiadomości, aby chronić dane kontaktowe i odniesienia do innych stron internetowych. W niektórych przypadkach możemy skanować, przeglądać lub analizować wiadomości w celu poprawiania, ulepszania i rozszerzania naszej oferty produktów. Tam, gdzie jest to racjonalnie możliwe , stosujemy metody zautomatyzowane . Czasami jednak będziemy musieli ręcznie przejrzeć niektóre komunikaty, np. przypadki sprawdzania oszustw i obsługi klienta, lub oceniać i ulepszać funkcjonalność zautomatyzowanych narzędzi. Nie będziemy przeglądać, skanować ani analizować Twojej komunikacji w celu wysyłania Ci wiadomości marketingowych stron trzecich, ani nie będziemy sprzedawać recenzji ani analiz tej komunikacji.
Działania te prowadzone są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi warunkami, zapobieganiu oszustwom, promowaniu bezpieczeństwa oraz doskonaleniu i zapewnieniu prawidłowego działania naszych usług.

5. PARTNERZY TRZECI Portal może zawierać linki do stron internetowych lub usług podmiotów trzecich, takich jak integracje podmiotów trzecich lub inne usługi podmiotów trzecich („Partnerzy Zewnętrzni”). Portal nie jest właścicielem ani nie kontroluje tych partnerów zewnętrznych, a podczas interakcji z nimi możesz przekazywać informacje bezpośrednio partnerowi zewnętrznemu, Portalowi lub obu. Ci partnerzy zewnętrzni będą mieli własne zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności innych odwiedzanych stron internetowych.

6. TWOJE PRAWAW sprawie wszelkich pytań i korzystania z praw wymienionych w tym paragrafie możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres Administratora Danych. Pamiętaj, że przed podjęciem dalszych działań na Twoją prośbę możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

6.1. Zarządzaj swoimi informacjami Możesz uzyskać dostęp do niektórych swoich informacji i je zaktualizować w ustawieniach konta. Jeżeli zdecydowałeś się połączyć z Portalem poprzez Aplikację zewnętrzną taką jak Facebook czy Google, możesz zmienić ustawienia i usunąć uprawnienia Aplikacji poprzez zmianę ustawień konta strony trzeciej. Odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość Twoich informacji, w tym danych osobowych, spoczywa wyłącznie na Tobie.

6.2. Korekta nieprawidłowych lub niekompletnych danych Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe na Twój temat (jeśli nie możesz ich samodzielnie zaktualizować na swoim koncie).

6.3. Zatrzymywanie i usuwanie danych Zasadniczo przechowujemy Twoje dane, w tym dane osobowe, tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy między Tobą a nami oraz do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.

6.4. Składanie skarg Masz prawo do składania skarg na czynności przetwarzania danych przez Portal do właściwych organów ochrony danych – Agencji Ochrony Danych Osobowych.

7. BEZPIECZEŃSTWO Stale wdrażamy i aktualizujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub zmianą. Jeśli masz jakąkolwiek wiedzę lub powód, aby sądzić, że informacje o Twoim koncie zostały utracone, skradzione, niewłaściwie wykorzystane lub w inny sposób naruszone, lub w przypadku faktycznego naruszenia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia Twojego konta, skontaktuj się z nami natychmiast.

8. ZMIANY REGULAMINU Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z niniejszym postanowieniem. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu opublikujemy zmieniony Regulamin na stronie internetowej Portalu i zaktualizujemy datę ostatniej zmiany. Jeżeli nie zgadzasz się ze zmienioną Polityką Prywatności, możesz zlikwidować swoje konto. Jeżeli nie zlikwidujesz konta przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności, Twój dalszy dostęp do Portalu i korzystanie z niego będzie podlegać nowej Polityce.

9.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu lub naszych procedur przetwarzania danych, możesz skontaktować się z Administratorem Przetwarzania Danych.